Home > News > > ขั้นตอนการปริ้นใบชำระเงินค่ารายงานตัวนักศึกษาใหม่
ขั้นตอนการปริ้นใบชำระเงินค่ารายงานตัวนักศึกษาใหม่

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-27 21:32:37

ขั้นตอนการปริ้นใบชำระเงินค่ารายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) กรณีได้รับรหัสนักศึกษาใหม่ สามารถปริ้นได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/login