Home > News > News > Discuss the direction of the research and development project for cannabis, cannabis, herbs for medical benefits and development as economic plants.
Discuss the direction of the research and development project for cannabis, cannabis, herbs for medical benefits and development as economic plants.

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 16:05:05

วันที่ 22 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ ดร.ชลธิล มณีรัตน์ พร้อมทั้งร่วมหารือทิศทางการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง สมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ ณ อาคารฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 


ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]  

☎️ Tel. 042 129 556