Home > News > News > Udon Thani Provincial Education Center Congratulations to Teacher Teerarat Amnatcharoen
Udon Thani Provincial Education Center Congratulations to Teacher Teerarat Amnatcharoen

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 13:24:11

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขอเเสดงความยินดีกับ อาจารย์ธีรารัตน์ อำนาจเจริญ   
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเเละบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
เนื่องในโอกาส ได้รับรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี สาขาบริการวิชาการแก่สังคม0
 ในโครงการ หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน