Home > News > News > Pay a courtesy call on Dr. Wittaya Prawako, Director of the Udon Thani Education Service Area Office
Pay a courtesy call on Dr. Wittaya Prawako, Director of the Udon Thani Education Service Area Office

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 12:17:47

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมคณะผู้ติดตามได้เดินทางไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เพื่อ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธศึกษาอุดรธานี 

อีกทั้งยังได้ร่วมพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงแนวทางความร่วมมือทางด้านต่างๆระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯอุดรธานี