Home > News > News > Wishing for the new year and giving a Happy New Year basket to Dr. Wittaya Prawako, Director of the Secondary Education Service Area Office 20 (Udon Thani)
Wishing for the new year and giving a Happy New Year basket to Dr. Wittaya Prawako, Director of the Secondary Education Service Area Office 20 (Udon Thani)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 14:47:13

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าขอพรปีใหม่และมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)

Website : https://udon.ssru.ac.th/

FB : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Tel. 042-129556