Home > News > News
News

เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธศึกษาอุดรธานี
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำ ...
2021-11-17 10:16:37
ประชุมการกำหนดทิศทาง และมอบหมายงาน ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
วันที่  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2021-11-13 21:37:40
ร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญทักษิณานุปทาน ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศ ...
2021-11-13 21:28:03
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัท ...
2021-11-13 21:20:38
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
Tcas'65 รอบ 1 (Portfolio) เริ่ม 1 ตุลาคม - 2564 - 7 มกราคม 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2021-11-03 09:21:34
ประชุมหารือกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
ประชุมหารือกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู วันที่ 2 พฤศจิกายน 25 ...
2021-11-02 17:12:13
ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลหนองบัวลําภู
ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลหนองบัวลําภู วันที ...
2021-11-02 17:15:23
Archive News