Home > News > Admission news for the academic year 2022
Admission news for the academic year 2022

สมัครด่วน! มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร สูงสุดถึง 65,000 บาท
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดหนักจัดเต็ม มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ส ...
2021-11-27 21:48:14
สาขารัฐศาสตร์​ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง​ ระบบปกติ
#TCAS65 รอบที่1 Portfolio#สาขารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง ระบบปกติ  รับจำนวนจำกัด  ...
2021-11-13 20:30:53
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ในระดับ ปริญญาตรี มหา ...
2021-11-13 20:27:09
Open for new students Academic year 2022
Tcas'65 รอบ 1 (Portfolio) เริ่ม 1 ตุลาคม - 2564 - 7 มกราคม 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2022-03-29 11:40:01
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขารัฐศาสตร์ ปีการ ...
2021-10-30 18:59:47
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
To travel is to live.การออกเดินทางท่องเที่ยวคือการมีชีวิตอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึก ...
2021-10-30 18:41:30
Archive News