Home > News > Admission news for the academic year 2022
Admission news for the academic year 2022

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดหนักจัดเต็ม มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร สูงสุดถึง 65,000 บาท
มันต๊าชมาก #DEK65ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดหนักจัดเต็ม มอบทุนการศึ ...
2022-01-13 15:42:01
สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2565
สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิด ...
2022-01-13 14:50:15
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ "หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต" ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ "หลักสูตรรัฐศ ...
2022-01-01 15:24:51
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2565
????เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2565????#สาขาการจัดการโลจิสติกส์#มหาวิทยาล ...
2022-01-01 14:09:05
สมัครด่วน! มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร สูงสุดถึง 65,000 บาท
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดหนักจัดเต็ม มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ส ...
2021-11-27 21:48:14
สาขารัฐศาสตร์​ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง​ ระบบปกติ
#TCAS65 รอบที่1 Portfolio#สาขารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง ระบบปกติ  รับจำนวนจำกัด  ...
2021-11-13 20:30:53
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ในระดับ ปริญญาตรี มหา ...
2021-11-13 20:27:09
Archive News