Home > Announcement > Annoucement > Announcement for recruitment for competitive examinations to be recruited as university employees (Income Budget) Academic Division, Udon Thani Provincial Education Center
Announcement for recruitment for competitive examinations to be recruited as university employees (Income Budget) Academic Division, Udon Thani Provincial Education Center

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-12-26 10:47:32

#ข่าวการรับสมัครงาน

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวิชาการ สังกัด ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

✨ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 1 อัตรา 

✨ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการการค้า  จำนวน 1 อัตรา 

#สวนสุนันทา#ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556