Home > Announcement > Annoucement > ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบการแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้)
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบการแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-11-14 16:02:30

ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบการแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ในภาพอาจจะมี
ข้อความ