Home > Announcement > Annoucement > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ระบบ TCAS รอบ Portfolio 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ระบบ TCAS รอบ Portfolio 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2018-02-22 09:14:28

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ระบบ TCAS รอบ Portfolio 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 6 มีนาคม 2561 ห้องสอบ 109 เวลา 09.00-16.00 น.

รหัสสาขา 7345 การจัดการโลจิสติกส์

รหัสสาขา 3469 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ