Home > Announcement > Annoucement
Annoucement

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 Click >>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย.p ...
2021-03-22 08:52:27
...
2021-03-01 15:33:19
บริหารจัดการที่ได้ยึดหลักธรรมาภิบาล(Good.University.Report.:.GUR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(GUR 2562.pdf).pdf(GUR 2562 ภาษาอังกฤษ.pdf).pdf(GUR 2562 ภาษาจีน.pdf).pdf ...
2020-04-07 13:14:36
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบการแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้)
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบการแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหา ...
2019-11-14 16:02:30
Schedule of payment, registration and self-enrollment
Schedule of payment, registration and self-enrollment ...
2021-03-09 08:47:31
Announcement from the Student Loan Fund
Announcement from the Student Loan Fund ...
2021-03-09 08:47:31
List of eligible applicants for Portfolio round 1/2, Academic Year 2018
Download enrollment document and fill in your profile at www.ssru.ac.th, www.reg.ssru.ac.thConf ...
2018-09-08 01:19:02
Current Announcement