หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบ Portfolio 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบ Portfolio 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2018-09-08 01:19:02

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาที่เว็บไซต์ www.ssru.ac.th, www.reg.ssru.ac.th

รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมเข้าศึกษา ณ ศูนย์ฯอุดร

เอกสารที่ต้องเตรียมมารายงานตัว

  •    - ใบมอบตัวที่พิมพ์ผ่านระบบ
  •    - สำเนาใบปพ.5 เทอม 3 ชุด
  •    - สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
  •    - สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด

ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

  • 1. ค่าแรกเข้า 5,350 บาท
  • 2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  •    - สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 17,200 บาท
  •    - สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 15,500 บาท