คู่มือปฏิบัติงานหลักเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท


 
ดาวน์โหลดเอกสาร Click >> คู่มือจัดทำการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf