หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 > หลักสูตร บริหารธุรกิจ การจัดการการค้าภาคพิเศษ (วันอาทิตย์) รับสมัครนักศึกษาใหม่ เรียนวันอาทิย์วันเดียว!!!!
หลักสูตร บริหารธุรกิจ การจัดการการค้าภาคพิเศษ (วันอาทิตย์) รับสมัครนักศึกษาใหม่ เรียนวันอาทิย์วันเดียว!!!!

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-10-21 13:57:06

หลักสูตร บริหารธุรกิจ การจัดการการค้าภาคพิเศษ (วันอาทิตย์)

รับสมัครนักศึกษาใหม่  เรียนวันอาทิย์วันเดียว!!!!  

"เรียนรู้ควบคู่การทำงาน เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ"

????เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

????พัฒนาทักษะการบริหารธุรกิจ ปรับตัวเข้าสู่ยุค Digital Business 

????ผู้เรียนได้เเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน

????มีห้องปฏิบัติการให้ใช้ระหว่างเรียน

????สามารถเทียบโอนได้

????รับวุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน.

#สาขาการจัดการการค้า????????????

#SSRU

#สวนสุนันทา

#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี2566