หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมนักศึกษา > พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
10 ส.ค. 60 - 17 ส.ค. 60
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไปกำหนดการปฐมนิเทศ2560.pdf