หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมนักศึกษา > งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 12 สิงหาคม 2560
งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 12 สิงหาคม 2560

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
11 ส.ค. 60 - 17 ส.ค. 60
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในมหามงคลวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และร่วมลงนามถวายพระพร

ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไปกำหนดการวันแม่.pdf