คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
ดาวโหลดเอกสารที่นี่คู่มือการประชาสัมพันธ์.pdf