ดอกแก้วเจ้าจอมดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัย

ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย คือ "ดอกแก้วเจ้าจอม"

ต้นแก้วเจ้าจอม เป็นไม้ดอกซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นำมาปลูกในบริเวณสวนสุนันทา

ได้พันธุ์มาเมื่อคราวเสด็จฯ ประพาสประเทศชวา (อินโดนีเซีย) ลักษณะดอกเหมือนดอกแก้ว

แต่กลีบดอกเป็นสีม่วงน้ำเงิน เกสรสีเหลือง ใบเหมือนใบแก้ว แต่กลมติดกัน และป้อมกว่า

ต้นแรกปลูกไว้บนเนินดินหน้าอาคาร 11 ในปัจจุบันขนาดต้นสูงประมาณ 15 เมตร