หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 > เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 แล้ววันนี้ ???? สาขาวิชารัฐศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 แล้ววันนี้ ???? สาขาวิชารัฐศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-01-14 11:17:59

????เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 แล้ววันนี้ 

???? สาขาวิชารัฐศาสตร์

ภาคพิเศษ : โครงการร่วมมือกองทัพบก (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)

???? ระยะเวลาเรียนประมาน 2 ปีครึ่ง เรียน 7 เทอม (ปีล่ะ 3 เทอม) ค่าใช้จ่ายประมาน 70000 บาทตลอดการศึกษา เฉลี่ยเทอมล่ะ 9000 บาท (ยังไม่รวมค่าเทียบโอน)

: หากจบ ป.ตรีมาแล้ว สามารถเทียบโอนได้

: ค่าใบสมัคร 100 บาท