Home > Event > Student > The Celebrations on the Auspicious Occacion of Her Majesty the Queen's Birthday 12th August 2016
The Celebrations on the Auspicious Occacion of Her Majesty the Queen's Birthday 12th August 2016

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
11 Aug 17 - 17 Aug 17
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในมหามงคลวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และร่วมลงนามถวายพระพร

ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไปกำหนดการวันแม่.pdf