Home > Announcement > Annoucement > บริหารจัดการที่ได้ยึดหลักธรรมาภิบาล(Good.University.Report.:.GUR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
บริหารจัดการที่ได้ยึดหลักธรรมาภิบาล(Good.University.Report.:.GUR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-04-07 13:14:36

(GUR 2562.pdf).pdf(GUR 2562 ภาษาอังกฤษ.pdf).pdf(GUR 2562 ภาษาจีน.pdf).pdf